MÓN XÔI, CƠM

Xôi xéo Xôi vò Xôi vừng dừa Xôi vò hạt sen Xôi gấc Xôi trắng ruốc Cơm tám

Liên hệ để biết thông tin

Xôi xéo

55.000 VNĐ

Xôi vò

55.000 VNĐ

Xôi vừng dừa

55.000 VNĐ

Xôi vò hạt sen   

 60.000 VNĐ

Xôi gấc

50.000 VNĐ

Xôi trắng ruốc

50.000 VNĐ

Cơm tám           

20.000 VNĐ